Factuurfinanciering
Betalingstermijnen overbruggen kan lastig zijn. U wacht op geld dat u nog moet ontvangen van uw klant en moet hierdoor uw eigen investeringen uitstellen. Kan dat niet anders? Jazeker!

Factuurfinanciering (ook wel factoring genoemd) zorgt dat u het gefactureerde bedrag binnen één à twee werkdagen op uw rekening staat. Met dit geld kunt u uw medewerkers betalen, investeren in uw voorraad of uw leveranciers betalen. De financier neemt in veel gevallen ook het debiteurenrisico van u over.

Factoringsbedrijven zullen vaak een kredietcheck uitvoeren om de kredietwaardigheid van uw klanten te bepalen.
Bij een zwak of slecht kredietrapport bestaat de kans dat de desbetreffende klant niet in aanmerking komt voor factoring.

Aflossen
Aflossen hoeft pas als de klant de factuur betaald heeft.  Als klanten het factuurbedrag aan het factoringsbedrijf moeten overmaken, zal het factoringsbedrijf het ontvangen bedrag (minus rentekosten) weer overmaken aan het bedrijf dat de financiering is aangegaan.

Kosten
Om gebruik te maken van factuurfinanciering zullen er rentekosten in rekening gebracht worden. De rentekosten zijn afhankelijk van de looptijd (30, 60 of 90 dagen) en liggen vaak tussen de 1,2 en 3,5 procent van het factuurbedrag.

Voordelen
Factuurfinanciering is een eenvoudige manier om op korte termijn aan extra werkkapitaal te komen. De financiering verloopt bij de meeste aanbieders online en binnen enkele uren heb je duidelijkheid of een factuur voorgefinancierd kan worden of niet.

Eisen
Bij de meeste factoringsbedrijven is het niet verplicht om alle facturen ter factoring aan te bieden maar kunnen wel bepaalde eisen gesteld worden:

  • minimaal factuurbedrag
  • vestigingsland klant
  • te financieren factuur mag nog niet verpand zijn
  • vorm rechtspersoon indiener
  • lengte betalingstermijn
  • kredietwaardigheid klant