Het is mogelijk dat niet al uw klanten goedgekeurd worden door de factormaatschappij. Vaak zijn dit bedrijven die niet zo goed uit de creditcheck zijn gekomen.
Het vervelende van dit feit is dat u juist bij deze bedrijven zelf het debiteurenrisico niet wilt lopen en hier een oplossing voor zoekt bij een factuurfinancierder.

Factuurfinanciering is vaak iets duurder dan financiering via een bank. Afhankelijk met welke factormaatschappij u gaat samenwerken zullen uw klanten ook met de factormaatschappij te maken krijgen doordat de naam van het factoringsbedrijf op de factuur vermeld wordt.