Een goed debiteurenbeheer is het halve werk. Onder debiteurenbeheer worden alle werkzaamheden verstaan die gericht zijn om debiteuren hun facturen te laten betalen.

  • Het versturen van facturen
  • Het versturen van betalingsherinneringen
  • Het bijhouden van betalingsregelingen
  • De communicatie met debiteuren omtrent facturen

Het is belangrijk dat de factuuradministratie goed bijgehouden wordt. Bijhouden wie wel en wie nog niet betaald heeft is belangrijk zodat tijdig actie ondernomen kan worden bij late betalingen.

Financieringsbedrijven die factuurfinanciering aanbieden nemen vaak ook het debiteurenbeheer en debiteurenrisico over. Hierdoor hoeft u zich zelf niet druk te maken over late betalingen, dubieuze debiteuren en alles wat erbij komt kijken.